Нашите сектори

Международни партньорства и управление на помощта

Ние предоставяме набор от услуги в подкрепа на иновативна, прозрачна и ефективна помощ и управление на финансирането на развитието, за да помогнем за постигане на целите за развитие. Те включват оценки на фидуциарния риск, проучвания на ефективността на финансирането на развитието, оценки на програми за помощ и поддръжка на технически сътрудници. Ние също така предоставяме обучение за управление на помощта на персонала на донорските агенции и действаме като фискален агент и мениджър на фондове на големи програми за помощ.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.