Нашите сектори

Инфраструктура и управление на (градската) мобилност

Транспортните инфраструктурни активи са жизненоважни за качеството ни на живот в обществото и за икономическата ефективност. Ecorys играе активна роля в управлението на тази жизненоважна инфраструктура. Ние изготвяме генерални транспортни планове, в които предлагането на всички видове транспортна инфраструктура е съобразено с (бъдещото) търсене на транспорт. В допълнение, ние подкрепяме вземането на решения в областта на инфраструктурата, особено в програмирането и в оценката на проекти.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.