Нашите сектори

Човешки права

Правата на човека са в основата на европейските политики и външните отношения на ЕС.
Заедно с нашите вътрешни и свързани експерти, Ecorys предоставя оценки на въздействието на нови европейски законодателни предложения и проучва дали те са в съответствие с Хартата на основните права на ЕС. Правата на човека са хоризонтална тема в много от изследванията и политическите съвети, предоставяни от нашия екип по сигурност и правосъдие.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.