Нашите сектори

Вътрешни работи

Изграждане на по-безопасна Европа чрез прилагане на устойчиви европейски политики.
Ecorys е лидер на консорциум по няколко рамкови договора на Европейската комисия в тази област. Ние провеждаме проучвания и предоставяме политически съвети на европейско и национално ниво в областта на миграцията, интеграцията, граничния контрол, шенгенските политики, политиките за борба с корупцията и управление на риска от бедствия.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.