Нашите сектори

Отопление и охлаждане

Отоплението е отговорно за голяма част от общото потребление на енергия в Европа. Въпреки това, с променящия се климат, охлаждането на домакинствата става все по-важно и оказва натиск върху електрическата мрежа. Ecorys подкрепя обществени и частни заинтересовани страни при вземането на (рентабилни) ефективни и стабилни решения за озеленяване на инфраструктурата за отопление и охлаждане. Нашите услуги варират от разработване на бизнес модели до интегриране на възобновяеми източници на топлина за енергийни компании. Чрез нашия експертен опит ние допринасяме за прехода към устойчиви и ефективни системи за отопление и охлаждане, обръщайки внимание както на проблемите на околната среда, така и на целите за енергийна сигурност.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.