Нашите сектори

Здраве, здравеопазване и благополучие

Доброто здраве и благосъстоянието носи значителни социални и икономически ползи за обществото. Нашата работа в сектора на здравеопазването цели да допринесе за едно по-здраво население и по-приобщаващо общество. Предоставяме съвети и подкрепа на клиентите си в сферата на здравеопазването чрез разработване на оценки на програми и проекти за здравни интервенции, икономически и организационни анализи на системите за здравеопазване, програмите и пазарите на здравни услуги. Специализирани сме в изготвянето на анализи на разходите и ползите за обществото, бизнес казуси и оценки на въздействието, като подкрепяме клиенти на местно, национално и глобално равнище. Помагаме на клиентите си от здравния сектор да управляват и комуникират промените.

Фокусирани сме върху това да осигурим добавена стойност за обществото. Ние сме експерти в ангажиране на заинтересованите страни и имаме усет за предоставяне на прагматични и осъществими решения. Работим с клиенти като национални и регионални правителства, здравни министерства, международни здравни организации и здравни НПО за да осъществяваме мониторинг и оценки на системите и да прилагаме ефективни политики в подкрепа на хората и общностите. Нашите области на експертиза в сектора, включват:  

  • Здраве и здравеопазване: за поддържане на доброто здраве на населението е необходимо повече от здравеопазване 
  • Благосъстояние: подобряване на благосъстоянието чрез прилагане на холистичен подход  
  • Включване: насърчаването на приобщаването и социалната справедливост е ключово за подобряване качеството на живот

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.