Нашите сектори

Зелено и енергийно финансиране

Постигането на екологичен и енергиен преход изисква значителни инвестиции. Ecorys подкрепя насочването както на публични, така и на частни инвестиции, като улеснява сътрудничеството между тези заинтересовани страни чрез разнообразна гама от услуги. Нашият опит варира от подкрепа за интегрирането на климата в програмите на ЕС до разработване на стратегии за мобилизиране на частно финансиране в рамките на енергийния сектор. Освен това, ние предлагаме техническа помощ на инвеститори и разработчици на проекти, предизвиквайки потока от зелени инвестиции. Чрез преодоляване на пропастта между заинтересованите страни и предоставяне на стратегически насоки, ние се стремим да помогнем за стимулиране на устойчивото развитие и да ускорим прехода към по-зелено бъдеще. 

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.