Нашите сектори

Управление и отчетност

Ние улесняваме етичното управление на публичния сектор, за да приведем предоставянето на услуги в съответствие с нуждите на гражданите. Ecorys е водещ доставчик на подкрепа за управление в развиващи се икономики и икономики в преход. Имаме опит във всички аспекти на управлението, включително разработване на законодателни рамки, ангажиране на гражданското общество и мерки за борба с корупцията. Ние работим с широк кръг от заинтересовани страни, вариращи от одитни институции, парламенти, гражданско общество и партньори за развитие.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.