Нашите сектори

Околна среда и опазване

Запазване на нашите природни ресурси за бъдещето. Ecorys възприема подход на множество заинтересовани страни, необходим за проектиране и прилагане на ефективна, интегрирана политика и практика за опазване на околната среда и опазване. Нашата работа включва укрепване на съвместното управление на природните ресурси за осигуряване на справедлив икономически растеж и осигуряване на устойчиви поминъци за икономики, общности и домакинства, овладяване и поддържане на активите на природните ресурси като основа за бъдещ растеж и развитие.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.