Нашите сектори

Енергийна политика и регулация

Енергийната политика и пазарното регулиране оказват ясно влияние върху функционирането на енергийните пазари и мрежи. Ecorys подпомага клиентите във всички етапи от цикъла на политиката; от превръщането на обществените нужди в политически инструменти до оптимизиране на съществуващите политически мерки. Ние предлагаме системен подход с ясно картографиране на заинтересованите страни, гарантирайки, че (финансовите) ресурси се използват оптимално, а политиката позволява на обществото да ускори енергийния преход.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.