Нашите сектори

Заетост и пазари на труда

Разбирането на условията на пазара на труда може да помогне за създаването на устойчива работна сила. Ecorys подпомага клиентите да разпознават атрибути като модели и ефекти на безработицата, социален диалог и условия на труд. Ние работим както на макро, така и на микро ниво, обединявайки анализи на данни и икономически оценки, комуникации и цифрови услуги, за да предоставим решения за нашите клиенти.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.