Нашите сектори

Образование и умения

Гарантирането на образованието е отворен ресурс. Ecorys поддържа всички етапи на образованието от ранна възраст и предучилищни заведения до училища, висше образование и учене през целия живот. Ние сме специализирани в предоставянето на практическа поддръжка, предоставяне на програми и съвети, изследвания и оценка, комуникации и цифрови услуги. Нашата визия е да подкрепяме устойчиви и положителни образователни резултати за всички.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.