Нашите сектори

Култура, спорт и наследство

Културата, спортът и наследството носят важни социални и икономически ползи за обществото и често осигуряват механизъм за социални и икономически програми за промяна.

От подкрепата за изпълнение на програмата до комуникацията и оценката, нашата работа помага на нашите клиенти да проектират, измерват, изпълняват и оценяват спортни и културни инициативи и програми.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.