Нашите сектори

Престъпност и справедливост

Разработване на основани на доказателства политики за укрепване на социалните инфраструктури. Ecorys работи по политически въпроси за национални и европейски съдебни институции като Европейската прокуратура. Ние сме експерти по финансови престъпления и пране на пари, организирана престъпност, корупция и измерване на незаконни пазари. Ние подкрепяме европейските институции и правителствата в Холандия и Обединеното кралство да разработят политики, основани на доказателства, които намаляват престъпността и укрепват отговорите на наказателното правосъдие.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.