Нашите сектори

Климат, енергия и околна среда

Ние участваме в решаването на глобалните предизвикателства, свързани с климатичните промени, прехода към чиста енергия и устойчивата околна среда. Работата ни обхваща целия политически цикъл, и покрива тематични области като чиста енергия, зелени инвестиции, адаптиране към климатичните промени и намаляване на техните последици, опазване на околната среда, енергийна ефективност, управление на водите, устойчива синя икономика, биоразнообразие и справедлив преход.

Предлагаме съвети и подкрепа, включително изследвания, оценки на въздействието, консултации и оценки, както и по-дългосрочни интегрирани проекти, които обединяват редица дейности, включително управление на проекти, секретариати, ангажиране на заинтересованите страни и организиране на събития, комуникация, изграждане на капацитет и техническа помощ. Чрез работата си се целим да помогнем за достигането на климатична неутралност и постигане целите на зелената сделка за да създадем по-устойчиво и защитено от климатичните промени общество и бъдеще.

Помагаме на редица клиенти, включително местни и национални правителства, Европейската комисия и Европейския парламент, международни донори и институции, публични органи и други организации. Предоставяме услуги и по програмата за научни изследвания на Европейския Съюз. Работим в редица области, като:  

  • Намаляване на последиците от климатичните промени и адаптация: намиране на решения за намаляване на последиците от климатичните промени и адаптиране към тяхното въздействие  
  • Енергийна политика и регулация: оформяне на бъдещето на енергията чрез умни политики и регулиране 
  • Възобновяема енергия и иновация: развитие на технологиите за постигане на въглеродна неутралност  
  • Зелено и енергийно финансиране: инвестиране в по-чисто и устойчиво бъдеще  
  • Отопление и охлаждане: осигуряване на ефективни решения за отопление и охлаждане за постигане на по-устойчиво бъдеще
  • Управление на морските пространства, крайбрежието и речните басейни: защита на океаните, горите и бреговете за бъдещите поколения
  • Водни ресурси и канализация: осигуряване на безопасно и сигурно управление и планиране на водната инфраструктура  
  • Околна среда и консервация: опазване на природните ресурси, прилагайки научно-обосновани практики за тяхното управление и опазване 
  • Биоразнообразие: опазване на различните видове на планетата
  • Справедлив преход: няма да оставим никого без подкрепа по пътя към климатичния неутралитет   

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.