Нашите сектори

Климат, енергия и околна среда

Ние участваме в решаването на глобалните предизвикателства, свързани с климатичните промени, прехода към чиста енергия и устойчивата околна среда. Работата ни обхваща целия политически цикъл, и покрива тематични области като чиста енергия, зелени инвестиции, адаптиране към климатичните промени и намаляване на техните последици, опазване на околната среда, енергийна ефективност, управление на водите, устойчива синя икономика, биоразнообразие и справедлив преход.

Предлагаме съвети и подкрепа, включително изследвания, оценки на въздействието, консултации и оценки, както и по-дългосрочни интегрирани проекти, които обединяват редица дейности, включително управление на проекти, секретариати, ангажиране на заинтересованите страни и организиране на събития, комуникация, изграждане на капацитет и техническа помощ. Чрез работата си се целим да помогнем за достигането на климатична неутралност и постигане целите на зелената сделка за да създадем по-устойчиво и защитено от климатичните промени общество и бъдеще.

Помагаме на редица клиенти, включително местни и национални правителства, Европейската комисия и Европейския парламент, международни донори и институции, публични органи и други организации. Предоставяме услуги и по програмата за научни изследвания на Европейския Съюз. Работим в редица области, като:  

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.