Нашите сектори

Намаляване на последиците от климатичните промени и адаптация

Създаване на устойчивост на климата чрез разработване на инвестиционни стратегии. Ecorys играе роля на интегратор с широк експертен опит в сектора, за да превърне абстрактните климатични рискове в конкретни и количествено определени инвестиционни възможности. Това помага на нашите клиенти да структурират проблемите и да превърнат знанията в ефективна политика и им позволява да представят своя аргумент за инвестиции за адаптиране към климата.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.