Нашите сектори

Деца, младежи и семейства

Децата и младежите имат право да бъдат чути. Ecorys работи за подобряване на политиката в областите, засягащи живота на децата и младите хора. Тези области включват образование, работа, (психично) здраве, доходи и безопасност. Ангажирането на младите хора смислено в обществената политика е ключово за нас. Правим това чрез съвместно предоставяне на дейности за участие и комуникационни услуги за младежки програми.

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.