НАШАТА РАБОТА

Предлагаме на клиентите си експертиза на най-високо ниво и иновативни решения, които да им помогнат при решаването на ключови обществени предизвикателства. Работили сме в над 150 държави в сътрудничество по над 5,000 XNUMX проекта.  

Нашите анализи и практика по конкретни проекти (case studies) показват дълбочината на нашия опит и умението ни да допринасяме за положителната промяна в обществото. 

Разберете как Ecorys може да ви помогне

Ние сме водеща международна изследователска и консултантска компания, насочена към ключови предизвикателства пред обществото.