Ecorys представя проучване на конференцията „Регулиране на здравните професии в европейска перспектива“

Ecorys представя проучване на конференцията „Регулиране на здравните професии в европейска перспектива“

Кимбърли ван ден Берген, консултант в Ecorys, беше един от ключовите лектори на конференцията „Регулиране на здравните професии в европейска перспектива“, организирана от Европейската социална обсерватория в Брюксел на 17 ноември 2017 г. 

Конференцията постави новата белгийска правна рамка относно достъпа и упражняването на здравни професии в рамките на по-широката европейска перспектива. Той разгледа подробно как интеграцията в ЕС засяга организацията и регулирането на здравните професии. По-конкретно, беше обсъдено въздействието на професионалната мобилност върху националните политики и механизми за планиране на работната сила за осигуряване на качество и безопасност на пациентите в европейски и международен контекст. 

На конференцията Ecorys представи наскоро публикуваното проучване за потенциалните пречки при предоставянето на трансгранични здравни услуги. Бяха подчертани трансграничните бариери и потенциалните пречки за общопрактикуващите лекари и физиотерапевтите. Докладът от проучването може да бъде достъпен тук. Можете да намерите инфографиката на Ecorys, обобщаваща основните резултати от проучването тук. Повече информация за конференцията и презентацията можете да намерите тук.