Ecorys Insights: Анализиране на зависимостта на Холандия от вноса на критични суровини

В днешния глобализиран свят осигуряването на стабилни доставки на критични суровини от чуждестранни източници е от решаващо значение за поддържането на икономическия просперитет и промишления растеж. Неотдавнашно стратегическо сканиране на автономността (SAS), проведено от Ecorys, хвърли светлина върху зависимостта на Холандия от доставки на критични суровини от чужбина.

Навременният и правилен внос на тези материали е жизненоважен за производството, потреблението и общия просперитет на страната. SAS прецизно картографира зависимостта на Холандия от специфични суровини, енергийни ресурси, преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ), технологии, услуги и стоки, повишавайки осведомеността относно концентрацията на внос на нацията от ограничена група страни извън Европейския съюз.

Чрез идентифициране на потенциални рискове и уязвимости във веригата на доставки, политиците и лидерите в индустрията могат да разработят стратегии за разнообразяване на източниците и повишаване на устойчивостта, насърчавайки по-самостоятелна икономика.

Научете повече в последната ни част от Ecorys Insights.

27 юли 2023

1 минути