Акценти на Ecorys 2023

В момента сме изправени пред някои значителни обществени предизвикателства в Холандия. Теми като поддържане на стабилен поминък, равни възможности, убежище и миграция, здравеопазване и подкрепа, екологична устойчивост и конкуренция на пазара на труда са на първо място в дневния ред. В Ecorys ние помагаме на нашите клиенти да могат да се справят с тези предизвикателства. В светлината на тези предизвикателства имаме удоволствието да представим някои от нашите акценти за 2023 г.

Проверете нашата Акценти тук или като щракнете върху imвъзраст под. Английската версия може да бъде намерена тук.

8 януари 2024

1 минути