Печелене на социално приемане на вятърната енергия в региони с дефицит на вятърна енергия – WinWind

Печелене на социално приемане на вятърната енергия в региони с дефицит на вятърна енергия – WinWind


WinWind е проект в рамките на програмата за научни изследвания и иновации Horizon 2020 на Европейския съюз, който има за цел да подобри социално приобщаващото и екологосъобразно пазарно навлизане на вятърната енергия чрез повишаване на нейното социално приемане в „региони с недостиг на вятърна енергия“ (WESR).

Специфичните цели са: скрининг, анализиране, обсъждане, възпроизвеждане, тестване и разпространение на осъществими решения за повишаване на социалното приемане и по този начин за усвояването на вятърната енергия.

Проектът разглежда от мултидисциплинарна гледна точка случаи на WESR в Германия, Испания, Италия, Латвия, Норвегия и Полша. Тези избрани държави представляват различни реалности, вариращи от голямо (но с WESR) до много оскъдно проникване на вятърна енергия.

WinWind анализира спецификите на регионалните и местните общности, социално-икономическите, пространствените и екологичните характеристики и причините за бавното внедряване на пазара в избраните целеви региони. При това ще бъдат взети под внимание всички индивидуални и колективни права на коренното население (член 27 от Комитета по правата на човека на ООН). Оперативните задачи на проекта се поемат от национални/регионални бюра на заинтересованите страни, състоящи се от партньорите по проекта, участниците на пазара и други заинтересовани страни във всяка участваща страна.

Националното бюро в Испания, базирано в Мадрид, се координира от Ecorys Испания с подкрепата на ACER (Агенцията за възобновяема енергия на Канарските острови) и обхваща техническите аспекти на националната политика за вятърна енергия, като същевременно поддържа връзка с „моделен“ регион (Канарските острови ) и регион „WESR“ (Балеарските острови). Бюрото е организирано като център, чиято основна цел е да допринесе за установяването на диалог между заинтересованите страни, които участват в процеса на вземане на решения за развитие на вятърната енергия в тези региони. По този начин бюрото анализира примера на региона „модел“ и възможността за прехвърляне на добри практики в региона „WESR“.

Проведохме внимателен и систематичен анализ на заинтересованите страни и картографиране за последващите консултации в Испания на две основни нива: регионално ниво (WESR и моделни региони) и национално ниво (министерства, национални енергийни агенции и асоциации). Основната цел на тази дейност беше да се получи преглед на социалното приемане на вятърната енергия в съответните региони.

Въз основа на насоките на проекта, ние избрахме и наехме заинтересованите страни, към които беше изпратена покана за началните срещи, които организирахме както за моделния регион, така и за този на WESR. По този начин събрахме многостепенна референтна група, способна да създаде първа основна група заинтересовани страни, работеща като стартов двигател за останалите дейности, които трябва да бъдат извършени на испанско ниво.

Организирахме и тематичен семинар в Махон (Менорка) на тема „Новият закон на Балеарските острови относно изменението на климата и възможностите за интегриране на вятърната енергия в защитените зони“. Около 30 души, включително шестима гост-лектори, участваха в събитието, от представители на местните и регионални власти до групи на гражданското общество, учени и инженери. Интердисциплинарният състав на групата осигури редица изключително информативни презентации, последвани от оживен дебат за това как е възможно да се интегрира повече вятърна енергия в Менорка по социално приемлив и устойчив начин.

И накрая, направихме висококачествен подбор и оценка на задълбочени случаи на най-добри практики и нови механизми за управление за подобряване на социалното приемане на вятърната енергия, включително ефективно процедурно и финансово участие и ангажираност на общността на национално, регионално и местно ниво.

Уеб страница на WinWind | Испанско национално бюро Тук

11 февруари 2019

3 минутиКлючови експерти

Николета дел Буфало

Управляващ директор Ecorys Испания