Фондът за безвъзмездни средства на ЕИП и Норвегия за младежка заетост и Фондът за безвъзмездни средства на ЕИП и Норвегия за регионално сътрудничество

Фондът за безвъзмездни средства на ЕИП и Норвегия за младежка заетост и Фондът за безвъзмездни средства на ЕИП и Норвегия за регионално сътрудничество


Ecorys Полша, в консорциум с италианската компания JPC Consulting, е оператор на Фонда за безвъзмездни средства на ЕИП и Норвегия за младежка заетост и Фонда за безвъзмездни средства на ЕИП и Норвегия за регионално сътрудничество.

Важни цели и на двата фонда са да отговарят на нуждите на държавите бенефициенти с експертизата и обхвата на сътрудничество със страните донори, да укрепват двустранните отношения и да допринасят за намаляване на икономическите и социални различия в рамките на Европейското икономическо пространство.

За повече информация посетете: Тук

Средствата ще бъдат усвоени чрез кандидатстване по международни проекти с участието на петнадесет държави бенефициенти, три страни донори – Норвегия, Исландия и Лихтенщайн – и други избрани страни. Тематичните обхвати и подробните насоки се определят по време на отворени покани за предложения, а проектите могат да бъдат изпълнени до 30 април 2024 г.

Ecorys Polska отговаря за комплексното управление на тези средства, както и за комуникационната част на програмата и повторно отпуснатите проекти в Европейския съюз.