Подкрепа за парламента на Република Молдова за подобряване на неговия капацитет за вътрешна и външна комуникация

Подкрепа за парламента на Република Молдова за подобряване на неговия вътрешен и външен комуникационен капацитет


От май 2016 г. до май 2017 г. реализирахме комуникационен проект в Молдова, чиято основна цел беше да подпомогне изграждането на капацитет на парламента на Република Молдова в областта на вътрешната и външната комуникация.

Проектът е реализиран по програма „Програма за демокрация / Парламент“, подкрепена от Програмата за развитие на ООН (ПРООН) и шведското правителство.

Дейностите по проекта бяха насочени основно към изграждане на ефективна и структурирана система за комуникация с правителството, държавните институции, бизнес организациите, международните партньори, националните медии и с гражданите.

По време на проекта беше разработена нова Комуникационна стратегия за годините 2016-2019 г., в съответствие с Дневния ред на Споразумението за асоцииране с Европейския съюз, както и серия от насоки за специфични комуникационни дейности на молдовския парламент.

Освен това организирахме и проведохме цикли на обучение за молдовските парламентаристи в областта на комуникационните техники, използването на средства за комуникация, самопредставянето и връзките с медиите. Журналисти от местни медии, участващи в проекта, също са обучени за парламентарни репортажи.