Резултати от „Схеми за обмен за млади фермери“, представени на конференцията „Млади фермери 2015“

Резултати от „Схеми за обмен за млади фермери“, представени на конференцията „Млади фермери 2015“


Европейската комисия, Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ (DG AGRI), представи по време на конференцията „Знания за млади фермери“ предварителните резултати от пилотния проект „Схеми за обмен за млади фермери“. Това проучване е проведено от Ecorys, LEI-Wageningen UR и Aequator Groen & Ruimte. На 15-16 октомври 2015 г. ГД „Земеделие и развитие на земеделието“ приветства 165 млади фермери, асоциации на млади фермери, политици, схеми за обмен и институции на ЕС на конференцията, която беше организирана от Ecorys.

Евродепутатът Mairead McGuinness каза, че е доволна да види такова солидно проучване за нуждите на младите фермери и че докладите по страните са богат източник на информация. Заместник-генералният директор Михаил Думитру от ГД „Земеделие и развитие на земеделието“ и директорът на ГД „Земеделие и развитие на земеделието“ Алдо Лонго посочиха, че за първи път млади фермери и мениджъри на схеми за обмен са заедно. Също така младите фермери приветстваха много, че е направено задълбочено проучване на техните нужди.

Цели

На конференцията бяха представени резултатите от трите части на изследването:

  1. Потребности на млади фермери (под 40 години). Въз основа на интервюта с 2205 млади фермери в цяла Европа бяха изготвени общ доклад и доклади за 28 държави. Между другото може да се види, че схемите за обмен се считат за много полезни от участниците, но само 17% от младите фермери знаят, че схемата за обмен съществува.
  2. Бяха идентифицирани 185 схеми за обмен в ЕС и някои страни извън ЕС. Те бяха групирани към 8 типа, напр. класически обменни схеми, групови обмени, уеб базирани обмени.
  3. Беше пуснато Ръководство за успешни схеми за обмен със съвети и намеци как да стартирате или подобрите схема за обмен.

Окончателните доклади са достъпни през 2015 г. на уебсайта на ГД „Земеделие и развитие на селските райони“ и уебсайта на ENRD. Можете да намерите програмата, в която са включени и основните резултати тук. Мейнстриймингът може да бъде проследен тук.

Моля, намерете пълната разбивка тук

3 февруари 2019

2 минути


Ключови експерти

Мари-Хосе Зондаг

Старши консултант