Комуникационна програма за реформи в Украйна

Комуникационна програма за реформи в Украйна


Проектът „Програма за комуникация на реформите в Украйна“, изпълняван от Ecorys Полша през 2017 г., беше финансиран от Американската агенция за международно развитие, чиято основна цел беше да повиши осведомеността за текущите реформи сред украинските граждани.

През цялото времетраене на проекта ние работихме в тясно сътрудничество с посолството на САЩ в Украйна, украинското правителство, партньорите по изпълнението на Американската агенция за международно развитие, организации на гражданското общество и заинтересовани страни, представляващи донори. Това сътрудничество улесни допълващия се и синергичен подход и даде възможност за координиране на всички дейности с други информационни програми в Украйна.

Публикуването на тази информация стана възможно от Американската агенция за международно развитие. Ecorys Полша носи отговорност за неговото съдържание, което не отразява непременно мнението на USAID или правителството на Съединените щати.

В рамките на проекта – заедно с нашия местен партньор Internews Украйна – направихме оценка на текущата ситуация в контекста на информационните дейности в Украйна и идентифицирахме стратегическите цели на кампанията, комуникираща за реформите. Въз основа на целите на програмата проведохме две информационни кампании в цялата страна, надграждайки предишен анализ и използвайки различни инструменти.