Ефект върху просперитета от наличието на вода върху секторите на питейната вода, енергетиката и промишлеността

Ефект върху просперитета от наличието на вода върху секторите на питейната вода, енергетиката и промишлеността


Ecorys подкрепя програмата Freshwater Delta, като определя ефектите от сушата върху холандската икономика.

Ecorys предостави представа за типа проблеми, с които се сблъскват потребителите на вода; как се адаптират към сушата и какви разходи трябва да бъдат направени за това. Това е изразено в евро или като просперитет на Холандия, така че да може да се сравнява.

Ecorys дава конкретен отговор на въпроса колко голям е проблемът?

С това изчисление изследователският екип може да даде представа кои мерки и степента на инвестициите са от добавена стойност за холандското общество. Ecorys работи в тясно сътрудничество с института за знания Deltares и Rijkswaterstaat. Ефектите (обширни резултати от модела) са преведени в икономическо значение и съответни политически съображения.

10 април 2019

1 минути


Ключови експерти

Хари ван Тил

Главен консултант