Ефективност на мрежовите оператори – Фокус върху улесняването на енергийния преход

Ефективност на мрежовите оператори – Фокус върху улесняването на енергийния преход


По поръчка на; Budget Energie, Eneco, Engie, Essent, FastNed и Nuon, Ecorys очертаха областите, в които е необходима повече информация за работата на мрежовите оператори.

Холандската енергийна система ще се промени значително през следващите години, отчасти в резултат на целите за устойчивост и технологичното развитие. Мениджърите на електрически и газови мрежи играят съществена роля във всяка стъпка от този преход. Удивително е, че точно в областите, които са важни за енергийния преход, няма поглед върху работата на мрежовите мениджъри, като същевременно не са формулирани изисквания за ефективност.

Съществуващата регулация от регулатора ACM (Орган за потребителите и пазарите) е фокусирана върху ефективността и определени аспекти на качеството (като минути за прекъсване). Това поставя високи изисквания към работата на мрежовите оператори, докато енергийният преход се осъществява от крайните потребители и участниците на пазара, за да отговорят на него. Например те отговарят за навременното свързване на вятърни и соларни паркове и пунктове за зареждане на електрически автомобили, инсталирането на интелигентни измервателни уреди и улесняването на потоците от данни на енергийния пазар.

Докладът описва областите, в които е необходима по-добра представа за работата на мрежовите оператори, защо това е желателно и как може да се подобри прозрачността. За всеки сайт са предложени редица ключови показатели за ефективност, така че ефективността да може да бъде измерена и контролирана.

10 април 2019

1 минутиКлючови експерти

Хари ван Тил

Главен консултант