Пазарна организация Алтернативи на транспорта на водород

Пазарна организация Алтернативи на транспорта на водород


Холандското правителство работи от няколко години за укрепване на позицията на холандския агро и хранително-вкусов сектор в международен план.

Министерството на икономиката и климата (EZK) поиска от Ecorys и TNO да проведат разследване на различните алтернативи на пазарна организация за транспортиране на водород.

През 2016 г. Нидерландия се ангажира с целите, договорени в Парижката конвенция за климата. От известно време на водорода се гледа като на важен енергиен носител, който може да допринесе за прехода към „нисковъглеродна икономика“. За да улесни бъдещото разработване на политики по отношение на енергийния преход, Министерството на икономиката и климата (EZK) поиска от Ecorys и TNO да проведат проучване на различните алтернативи за организация на пазара.

Целта на тази задача беше да се проучат плюсовете и минусите на регулирането и да се дадат съвети относно възможната пазарна организация на транспорта на водород. За целите на анализа са изготвени четири варианта за организация на пазара. Тези алтернативи варираха от ограничена правителствена намеса до строга регулация на мрежовите компании.

Анализът показва, че въпреки че всяка от четирите различни алтернативи има предимства и недостатъци, една алтернатива е най-балансираният избор. В тази алтернатива има място както за частни, така и за обществени превозвачи на водород, но се изготвят правила за поведение. Изследването също така показва, че пазарната намеса не е необходима незабавно, тъй като в момента няма силен и фундаментален пазарен провал. Това дава време и пространство за подходяща подготовка на предложената пазарна организация.