Трафик на хора: Преглед на политиката на ЕС

Европейският парламент възложи на Ecorys да направи оценка на Протокола срещу трафика. Целта на оценката е да се получи цялостен преглед на текущото състояние на прилагане и функциониране на Протокола за борба с трафика на хора.

В резултат на това проучване заключаваме, че е постигнат напредък във всички оценени области. Протоколът срещу трафика се оказа ценен инструмент за прилагане и защита на човешките права и за борба с престъпните мрежи. Освен това има по-тясно сътрудничество между участващите страни, което може да се отдаде на въведените от него мерки и механизми. Проучването също така описва някои недостатъци в прилагането на протокола в няколко страни от ЕС, застрашаващи неговата цел.

Трафикът на хора нарушава основните права и застрашава достойнството на жертвите. Ето защо през последните десетилетия Европейският съюз въведе цялостна правна и политическа рамка, включително Директива 2011/36/ЕС (Протокол срещу трафика), за да се справи с този сериозен хуманитарен проблем.

Въз основа на задълбочени анализи на документи и полуструктурирани интервюта със заинтересовани страни във всички държави-членки на ЕС-27, изследователският екип оцени ефективността, развитието и недостатъците на пет измерения на протокола. Екипът проведе изследването въз основа на цялостната ситуация с трафика в Европейския съюз и нивото на превенция на трафика от настоящата правна рамка. Освен това екипът оцени ефективността на наказателноправната система, в която е вграден протоколът, защитата, предлагана на жертвите чрез Протокола за борба с трафика на хора, съществуващото сътрудничество между държавите-членки и подкрепата на ЕС в областта на трафика на хора.

За повече информация, прочетете целия доклад за изследване (PDF).

29 декември 2021

1 минути


Ключови експерти

Габриел оп 'т Хуг

Старши консултант