Партньорски проверки на ЕС за гражданска защита и управление на риска от бедствия

Партньорски проверки на ЕС за гражданска защита и управление на риска от бедствия


Партньорската проверка е инструмент за управление, при който представянето на една страна в конкретна област (в този случай: управление на риска от бедствия и гражданска защита) се проверява на равна основа от партньори, които са експерти от други държави.

Такива партньорски проверки са важни инструменти в рамките на Механизма за гражданска защита на Европейския съюз (UCPM). Целта на партньорските проверки е да се подпомогне взаимното обучение и да се подобри изготвянето на политики. Процесът има за цел да насърчи политическия диалог, да подобри последователността и да насочи напредъка в критични области за сътрудничеството на ЕС по отношение на гражданската защита и управлението на риска от бедствия. Участието в партньорските проверки е на строго доброволна основа както за проверяваните страни, така и за партньорите.

Ecorys беше сключен договор за по-нататъшно разработване и прилагане на двугодишна програма за партньорски проверки на шест държави, които доброволно се включиха в прегледи в областта на управлението на риска от бедствия и гражданската защита. Пет от избраните държави участват в UCPM, а именно Кипър, бившата югославска република Македония (БЮРМ), Сърбия и Португалия, другите две са съседните държави Тунис и Алжир. Този проект улеснява прилагането на един от ключовите механизми по Механизма за гражданска защита на Съюза. Европейският съюз насърчи и финансира поредица от партньорски проверки, започвайки от 2012 г.

Проектът се изпълнява в партньорство с Fraunhofer Institute for Technological Trend Analysis (Fraunhofer INT). Ecorys отговаря за подготовката на колегите за прегледа чрез подготовка на „брифинги за страни“ и логистична подкрепа по време на подготовката и мисията. Ecorys също работи съвместно със страната-доброволец, за да подготви работната програма на мисията. И накрая, Ecorys улеснява изготвянето на доклад за страната, в който се обсъждат резултатите, добрите практики и препоръките от партньорската проверка.