Инициатива ЕС-Индия за изграждане на капацитет за развитие на търговията

Инициатива ЕС-Индия за изграждане на капацитет за развитие на търговията


Това беше проект, базиран на търсене, насочен към предоставяне на проучвания, изследвания, обучение, семинари и учебни пътувания на индийското правителство в областта на развитието на търговията и свързаната с търговията помощ.

Дейностите бяха насочени към следните области:

1. SPS и безопасност на храните
2. Стандарти и технически изисквания, включително например REACH
3. Права на интелектуална собственост
4. Подкрепа за ефективността на митниците
5. Политика на конкуренцията. Освен това проектът включва междусекторни въпроси, свързани с развитието на частния сектор, търговията и всякакви други свързани области (напр. растеж, заетост, КСО)

Резултатите от този проект бяха:

  • Подобрен капацитет на индийските свързани с търговията регулаторни институции и системи за правоприлагане, за да отговарят на международните стандарти и изисквания и нуждите на бизнеса
  • Укрепен капацитет в индийските институции за обучение, свързани с търговията

Индия и ЕС

1 февруари 2019

1 минутиКлючови експерти

Нора Плезиер

Главен консултант