Еразъм+ Национална агенция на Обединеното кралство

Програмата Еразъм+ е програмата за финансиране на Европейския съюз за образование, обучение, младеж и спорт и ще продължи от 2014 до 2020 г. 

Националната агенция на Обединеното кралство е партньорство между Британски съвет и Ecorys UK и ще подкрепя организациите в Обединеното кралство за достъп до финансиране за подобряване на образованието, обучението, младежта и спорта.

Ecorys предоставя услуги за поддръжка на организации, които имат достъп до финансиране за професионално образование и обучение (ПОО), образование за възрастни и специално младежка мобилност. Ние също така водим седемгодишна комуникационна стратегия, предназначена да увеличи максимално осведомеността и въздействието на програмата в Обединеното кралство.

Повече информация за програмата Еразъм+ можете да намерите на нашия уебсайт тук.