Редакционни услуги за популяризиране на ЕС в съседните страни

Редакционни услуги за популяризиране на ЕС в съседните страни


Европейската комисия назначи Ecorys за доставчик на комуникации за проекта „OPEN Neighborhood – комуникация за по-силно партньорство: Свързване с гражданите в източното съседство“. Проектът се изпълняваше от 2015 до 2020 г.

Като част от нашата редакционна работа, екипът на Ecorys отговаряше за редактирането на различни видове уеб съдържание, включително новинарски сигнали, публикации в социалните медии, възможности за финансиране и тематични истории за ролята на ЕС в страните от Източния партньор.

Екипът разработи малко ръководство за стил, за да осигури последователност в цялото произведено съдържание. Осигурихме бърза и висококачествена доставка, за да гарантираме публикуването на чувствително към времето съдържание (като новини) възможно най-скоро.

Голяма част от текста е написан от хора, за които английският не е роден, така че нашата роля беше да го направим гладък и лесен за разбиране за всички типове читатели.

Чрез нашата работа по този проект Ecorys помогна да се повиши осведомеността за подкрепата на ЕС в страните от Източния партньор.

Научете повече за редакционни услуги предоставени от екипа на Ecorys.

5 ноември 2020

1 минутиКлючови експерти

Румен Халачев

Старши редакционен консултант