Ecorys проучва възможностите за иновации за националната база данни за пътния трафик

Ecorys проучва възможностите за иновации за националната база данни за пътния трафик


Ecorys наскоро подготви анализ на разходите и ползите от Националната база данни за пътния трафик (NDW).

В него са картографирани бизнес икономическите, социалните разходи и ползи от NDW. Една от (социалните) ползи е свързана с иновациите. Правилното картографиране на въздействието от това обаче само по себе си е проучване. Поради това NDW поиска от Ecorys да картографира отделно възможностите за иновации и тяхното потенциално социално въздействие.

Изследването се провежда, за да се получи представа за най-важните и най-ценни иновативни разработки за NDW и неговите партньори (пътни власти, но също и търговски страни), каква е добавената стойност на NDW и социалните ползи, които носи това. Прозренията, които следват от това, могат да помогнат на NDW с дългосрочното планиране.

10 април 2019

1 минути