Ecorys доставя монитора за ефективност за доставчици на топлинна енергия

Ecorys доставя монитора за ефективност за доставчици на топлинна енергия


Холандският орган за потребителите и пазарите (ACM) публикува „Монитор на ефективността“, изготвен от Ecorys.

В него се анализират финансовите печалби на доставчиците на топлинна енергия. ACM докладва на министъра на икономиката и климата за резултатите. Това е вторият Монитор на ефективността, откакто Законът за топлината влезе в сила, и разглежда възвръщаемостта през 2015 и 2016 г. Първият Монитор на ефективността за годините 2013 и 2014, който също беше изготвен от Ecorys, публикува ACM през 2015 г.

Кликнете тук за монитора за ефективност.

10 април 2019

0 минути