Закриване на две техническа помощ в Египет

Нашият ръководител на проекта Кристина Гогонету представляваше Ecorys на 4 декември в Египет за заключителното събитие на 2 договора за техническа помощ, изпълнени заедно с нашия водещ партньор в консорциума Sofreco.


Двете програми, Укрепване на водещите органи на ТПОО и Националния орган за осигуряване на качество и акредитация на образованието (NAQAAE) и Подкрепа на реформата на системата за управление на ТПОО, са с продължителност пет години.

Целта на програмата „Подпомагане на реформата на системата за управление на ТПОО в Египет” беше да подобри и подобри структурата и ефективността на системата за ТПОО и предоставянето на ТПОО в Египет, за да отговори по-добре на новите социално-икономически нужди, по-специално, пригодността за заетост на младите хора и повишената конкурентоспособност в настоящото и бъдещото развитие.

Програмата “Укрепване на водещите органи за ТПОО и Националния орган за осигуряване на качеството и акредитация на образованието (NAQAAE)” целта беше да се подобри и подобри структурата и ефективността на системата за ТПОО и предоставянето на ТПОО в Египет, за да се отговори по-добре на новите социално-икономически нужди, по-специално пригодността за заетост на младите хора и повишената конкурентоспособност в контекста на текущото и бъдещото развитие на страната.

Ecorys, като част от консорциума Sofreco, допринесе за изпълнението на двете програми чрез договори с ключови и неключови експерти и предоставяне на техническа помощ през петте години на изпълнението.

На събитието присъстваха повече от 200 души, включително представители на Делегацията на ЕС Н.Пр. Кристиан Бергер (ръководител на делегацията на Европейския съюз в Египет), Н. Пр. д-р Рания Ал Машат (министър на международното сътрудничество), както и дипломати от различни министерства, като търговията и промишлеността, туризма и антиките, образованието и техническото образование и планирането и икономиката развитие. Общ преглед на постиженията на програмата за ТПО беше представен от г-н Магед Баракат – изпълнителен директор на програмата.

Специални благодарности на нашите експерти Стивън Морли и Мери Маккеон, както и на всички неключови експерти на Ecorys за тяхната работа и за присъствието на събитието.

Очакваме с нетърпение да работим отново в Египет съвсем скоро!

22 декември 2022

2 минутиКлючови експерти

Кристина Гогонету

Бонка Караджова