Предстоящи действия за зелен и цифров преход на строителната екосистема

На 7 декември се възползвахме от възможността да помислим какво означава 2022 г. за европейската строителна екосистема. В събитие, организирано от Ecorys, Европейската комисия се присъедини към нас, за да сподели своите планове за преходен път на строителната екосистема. След това лектори от Ecorys представиха някои прозрения, получени чрез работа по проекти, които подкрепят зеления и цифров преход за екосистемата. След това се проведе дискусия с някои ключови участници от екосистемата за това какво да очакваме през 2023 г.


След откриването на събитието Илектра Пападаки от DG GROW (Генерална дирекция за вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП) представи работата, извършена от Европейската комисия през 2022 г. за съвместно създаване на преходен път за по-устойчиви, зелени и екосистема за дигитално строителство заедно с Форума за строителство на високо ниво. Тя очерта и други инициативи на Комисията, като например разработването на модел на ЕС за цифрови дневници на сградите, рамката за ниво(а), както и очакваната въглеродна карта за целия живот на сградите.

След тази намеса Андреас Пауер (Ecorys) демонстрира как Ecorys допринася за строителната екосистема на ЕС чрез изследвания, изграждане на общност и техническа помощ. След това той даде думата на Клара ван ден Берг и Майкъл Фликеншилд, за да представят някои от ключовите уроци от миналата и текущата работа, която Ecorys изпълнява в зеления и цифров преход.

За зелен преходбяха подчертани следните уроци:

  1. Мисленето за жизнения цикъл се въвежда в политики и законодателство, свързани с екосистемата;
  2. Редица пътни карти и стратегии за въглерод през целия живот бяха предложени от различни членове на екосистемата, сега е необходима повече работа за определяне на показатели и измерване на напредъка;
  3. Натискането на въглерод през целия живот (срещу въглерод във фазата на употреба) идва на вълни;
  4. Появяват се доброволни инструменти за хармонизиране на начина, по който се отнасяме към устойчивостта на построените активи – но усвояването им все още е бавно!

За цифров преход, това беше допълнено със следните уроци:

  1. Дигитализацията не е целта, а инструмент за постигане на по-екологична и по-устойчива строителна екосистема;
  2. Необходима е подкрепа за усвояването на иновациите и трансфера на технологии, по-специално за МСП, като се направи технологията по-достъпна и се създаде търсене;
  3. Техническите, икономическите, политическите и правните бариери трябва да бъдат преодолени, за да се даде възможност за събиране, оперативна съвместимост и споделяне на данни.

В заключителната част на събитието заинтересованите страни от строителната екосистема бяха поканени да споделят своите виждания. Сред представителите бяха Audrey Nugent (Световен съвет за екологично строителство), Милена Фойстел (Германски институт за федерални недвижими имоти и EU BIM Task Group) и Fernando Sigchos Jiménez (Европейска конфедерация на строителите). Дискусията беше модерирана от Jan Maarten de Vet (Ecorys).

Разговорът подчерта положителното развитие по отношение на Whole Life Carbon и зелените теми като кръговрата, но екосистемата ще трябва да се справи с предизвикателството на данните, за да улесни това развитие. В допълнение, неотдавнашната енергийна криза и комуникацията на REPowerEU също показаха голямото количество работа, която все още трябва да бъде свършена, за да успее вълната от обновяване. В този контекст аспектът на необходимите умения беше подчертан като ключов проблем, който трябва да се реши, ако вълната от обновяване трябва да продължи напред с предвиденото темпо и ако компаниите трябва да се дигитализират. Има проекти като BIM4REN и инициативи на ЕС като Пакта за умения и план за секторно сътрудничество за умения, работещи по тези аспекти, но ще е необходима повече подкрепа. Накрая бяха обсъдени теми като достъпност и производителност.

За пълната презентация и дискусия, гледайте записа тук. Слайдовете могат да бъдат достъп до тук.