Нашите услуги

Управление на програми

Осигуряваме експертна подкрепа през целия цикъл на управление на програмата, за да постигнем успешни резултати. Предлагаме услуги, включително проектиране на програми, промоция и комуникация, сключване на договори и управление на изпълнението, гарантиране и плащания, мониторинг и оценка, както и изграждане на капацитет за управление на програмата. Това обхваща всички видове програми, от управление на безвъзмездни средства до техническа помощ и работа с широк кръг от клиенти на национално и международно ниво.