Нашите услуги

Управление на безвъзмездни средства

Постигнете максимално въздействие с програмите си за безвъзмездна помощ. Ecorys предоставя пълен цикъл от услуги за управление на безвъзмездни средства, включително: разработване на програми, комуникации, кръгове на финансиране, оценка на кандидатурите, отпускане на безвъзмездни средства, бюро за помощ, обучение, изграждане на капацитет, съответствие, мониторинг и докладване. Експертите ни предлагат рентабилни и практични решения, които използват най-новите дигитални технологии.