Нашите услуги

Техническа помощ

Предлагаме специализирани услуги и експертни съвети в широк кръг от тематични сектори. Нашият изключително успешен подход е съсредоточен върху устойчивото изграждане на капацитет, прилагайки комбинация от доказани методологии чрез гъвкава и адаптивна подкрепа. Използваме вътрешния си персонал и опит, за да предоставяме техническа помощ на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), държавите в преход и в процес на развитие.