Нашите услуги

Редакционни услуги

Думите имат значение. Редакционният ни екип работи съвместно с експерти по политиката, за да осигури безпроблемно управление на съдържанието и впечатляващи редакционни продукти. Работим с дигитални специалисти, творчески услуги и преводачи, за да постигнем завършени редакционни и комуникационни продукти. Координираме сложни и деликатни политически задачи, включително изготвяне, превод, графично оформление и качествена проверка на многоезични материали.