Нашите услуги

Разработване на рамкови договори

Ръководим и подкрепяме управлението на множество рамкови договори, обхващащи всичките ни специалности. Чрез  вътрешните си знания и опит и максимизирането на стойността, която можем да извлечем от партньорите ни в рамките на консорциума, имаме доказана способност да бъдем изключително отзивчиви и да даваме отлични резултати. Клиентите ни включват Европейската комисия и Министерството на международното развитие на Обединеното кралство (DfID).