Нашите услуги

Разработване на политики, формулировки и стратегии

Чрез прилагане на нови открития за разработване на политики и стратегии максимизираме стойността и въздействието на изследванията. Работим с вас за ефективно формулиране и тестване на политики, провеждане на консултации със заинтересованите страни и общности, модериране на дискусии на кръгла маса и ефективно взаимодействие с политическите и секторните органи.