Нашите услуги

Подкрепа на секретариата

Създаваме и управляваме обществени информационни услуги, мрежи и координационни звена от името на национални и международни организации. Използвайки висококвалифицирани и многоезични експерти, включително персонала на компанията, помагаме за осигуряване на открита комуникация и консултации с широк кръг заинтересовани страни и труднодостъпни групи. Услугите ни обхващат редовни и специални събития, консултации, учебни посещения, фокус групи, мащабни конференции, информационни материали, телефонни линии за помощ, администрация и обслужване на клиенти.