Нашите услуги

Онлайн ангажиране на общността и маркетинг

Разширяване на мрежите ви. Изграждането или достъпа до онлайн общност не изисква само технология, която е удобна за потребителя, или рекламиране в социалните медии, а включва солидни стратегии за информиране и ангажиране, задържане на потребителите и управление на общността, които да постигат и надхвърлят целите ви. Преди всичко това включва разбирането на целевите аудитории и „труднодостъпните“ общности. Ecorys разработва решения, които ще ви свържат с аудиторията ви по целия свят.