Нашите услуги

Обучение и изграждане на капацитет

Изграждаме организационен капацитет в публичния и частния сектор, като определяме изискванията за подкрепа чрез диагностични оценки на индивидуално, институционално и по-широко равнище. Този аналитичен подход е в основата на отговорите ни за изграждане на капацитет, като използваме разнообразни традиционни и иновативни техники, включително обучение в класната стая, наставничество на работното място, семинари, електронно обучение и партньорска подкрепа. Знанията и ученето се идентифицират и разпространяват до заинтересованите страни чрез социални медии, дигитални канали, събития и информационни материали.