Нашите услуги

Мониторинг на изпълнението

Помагаме чрез мониторинг и подобряване на изпълнението на индивидуално, проектно и институционално ниво. Имаме набор от подходи и методологии, основани на доказателства, които се базират на качествен и количествен анализ на лично или дистанционно събрани данни. Това помага на организациите да постигнат своите цели, а проектите и безвъзмездните средства да се изпълняват по-ефективно.