Нашите услуги

Качествени и количествени изследвания

Предлагаме пълния набор от качествени и количествени изследователски методи, които да отговарят на специфичните ви нужди. Екипите ни от специалисти в областта работят съвместно за разработване и провеждане на смесени методологични изследвания, които водят до резултати. Вътрешните ни екипи за проучване и събиране на данни използват най-съвременния софтуер, който предлага персонализирано събиране и визуализация на данни. Изследователите ни по качеството ви предоставят уникални данни, които ви помагат да разберете и измерите промените.