Нашите сектори

Жилища и недвижими имоти

Животът ни до голяма степен се протича в изкуствено създадена среда. Недвижими имоти, в които живеем, работим, пазаруваме, грижим се  и играем.
Ecorys има богата история по отношение на проучването на пазара за жилища, офиси, бизнес паркове и проекти за отдих на ниво проект и местоположение. Предоставяме съвети относно правилното програмиране и позициониране на заданието и финансовата осъществимост и финансиране.